c

سرور مجازی

سرور مجازی همانند یک سرور اختصاصی منابع و دسترسی مستقل با پشتیبانی بهتر و هزینه ای کمتر در اختیار شما قرار می دهد.


 • نام پلن

 • هزینه

  تومان / ماهیانه
 • CPU
 • کلاک CPU
 • RAM
 • فضای SSD
 • ترافیک (ماهانه)
 • تعداد IP
 • پهنای باند پورت
 • هزینه راه اندازی
 • VM1

 • 96,000

  تومان / ماهیانه
 • 1 Core(s)
 • 2 GHz
 • 2 GB
 • 40 GB
 • 100 GB
 • 1 عدد
 • 10 Gb/sec
 • رایگان
 • سفارش
 • VM2

 • 156,000

  تومان / ماهیانه
 • 1 Core(s)
 • 2 GHz
 • 4 GB
 • 80 GB
 • 200 GB
 • 1 عدد
 • 10 Gb/sec
 • رایگان
 • سفارش
 • VM3

 • 270,000

  تومان / ماهیانه
 • 2 Core(s)
 • 2 GHz
 • 4 GB
 • 80 GB
 • 400 GB
 • 1 عدد
 • 10 Gb/sec
 • رایگان
 • سفارش
 • VM4

 • 340,000

  تومان / ماهیانه
 • 2 Core(s)
 • 2 GHz
 • 6 GB
 • 100 GB
 • 400 GB
 • 1 عدد
 • 10 Gb/sec
 • رایگان
 • سفارش
 • نام پلن

 • هزینه

  تومان / ماهیانه
 • CPU
 • کلاک CPU
 • RAM
 • فضای SSD
 • ترافیک (ماهانه)
 • تعداد IP
 • پهنای باند پورت
 • هزینه راه اندازی
 • VM5

 • 480,000

  تومان / ماهیانه
 • 4 Core(s)
 • 2 GHz
 • 8 GB
 • 120 GB
 • 500 GB
 • 1 عدد
 • 10 Gb/sec
 • رایگان
 • سفارش
 • VM6

 • 690,000

  تومان / ماهیانه
 • 6 Core(s)
 • 2 GHz
 • 12 GB
 • 160 GB
 • 700 GB
 • 1 عدد
 • 10 Gb/sec
 • رایگان
 • سفارش