گواهینامه دیجیتال

اين گواهينامه پروتکلي بسيار مهم در دنياي وب جهت تامين امنيت پايگاه شماست و اطلاعات رد و بدل شده به صورت رمزنگاري شده انجام ميگيرد.


 • نام گواهینامه

 • هزینه

  تومان / سالیانه
 • شرکت صادر کننده
 • تعداد دامنه
 • صدور آنی
 • پشتیبانی از دامنه IR
 • پشتیبانی از ساب دامین
 • نیاز به ارسال مدرک
 • آدرس بار سبز
 • گواهینامه شخصی

 • 290,000

  تومان / سالیانه
 • لهستان
 • 1 عدد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • سفارش
 • شخصی wildcard

 • 1,750,000

  تومان / سالیانه
 • لهستان
 • 1 عدد
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • سفارش
 • PositiveSSL

 • 224,000

  تومان / سالیانه
 • آمریکا
 • 1 عدد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • ندارد
 • سفارش
 • PositiveSSL Wildcard

 • 1,820,000

  تومان / سالیانه
 • آمریکا
 • 1 عدد
 • دارد
 • ندارد
 • دارد
 • ندارد
 • ندارد
 • سفارش