Viewing articles tagged 'ایجاد CronJob'

 ایجاد CronJob

گاهی اوقات نیاز است که یک اسکریپت و یا فایل از سایت در زمان های مشخصی اجرا بشود در اینجا ما از...