اشتراک فضای دیتاسنتر

Colocation-1Unit

یک یونیت رک
600 گیگا بایت ترافیک ماهیانه
برق دو آمپر
دو عدد آی پی
حداقل مدت قرارداد یک ماه
فایروال سخت افزاری

Colocation-20Unit

بیست یونیت رک
دوازده ترا بایت ترافیک ماهیانه
برق دو آمپر
شانزده عدد آی پی
حداقل مدت قرارداد سه ماه
فایروال سخت افزاری

Colocation-4Unit

چهار یونیت رک
یک ترا بایت ترافیک ماهیانه
برق دو آمپر
چهار عدد آی پی
حداقل مدت قرارداد یک ماه
فایروال سخت افزاری

Colocation-42Unit

چهل و دو یونیت رک
بیست ترا بایت ترافیک ماهیانه
برق دو آمپر
سی و دو عدد آی پی
حداقل مدت قرارداد سه ماه
فایروال سخت افزاری

Colocation-6Unit

شش یونیت رک
دو ترا بایت ترافیک ماهیانه
برق دو آمپر
هشت عدد آی پی
حداقل مدت قرارداد سه ماه
فایروال سخت افزاری