میزبانی لینوکس

هاست 250 مگابایتی


کنترل پنل
فضا
پهنای باند
اکانت ایمیل
پایگاه داده
وب سرور
دیتابیس سرور
ورژن PHP

دایرکت ادمین
250 مگابایت
2 گیگا بایت
5 عدد
5 عدد
Apache 2.4
MariaDB 5.5
5.5

هاست 500 مگابایتی


کنترل پنل
فضا
پهنای باند
اکانت ایمیل
پایگاه داده
وب سرور
دیتابیس سرور
ورژن PHP

دایرکت ادمین
500 مگابایت
5 گیگا بایت
10 عدد
5 عدد
Apache 2.4
MariaDB 5.5
5.5

هاست 1000 مگابایتی


کنترل پنل
فضا
پهنای باند
اکانت ایمیل
پایگاه داده
وب سرور
دیتابیس سرور
ورژن PHP

دایرکت ادمین
1000 مگابایت
10 گیگا بایت
10 عدد
10 عدد
Apache 2.4
MariaDB 5.5
5.5

هاست 2500 مگابایتی


کنترل پنل
فضا
پهنای باند
اکانت ایمیل
پایگاه داده
وب سرور
دیتابیس سرور
ورژن PHP

دایرکت ادمین
2500 مگابایت
20 گیگا بایت
20 عدد
10 عدد
Apache 2.4
MariaDB 5.5
5.5

هاست 5000 مگابایتی


کنترل پنل
فضا
پهنای باند
اکانت ایمیل
پایگاه داده
وب سرور
دیتابیس سرور
ورژن PHP

دایرکت ادمین
5000 مگابایت
50 گیگا بایت
30 عدد
15 عدد
Apache 2.4
MariaDB 5.5
5.5

هاست 10 گیگابایتی


کنترل پنل
فضا
پهنای باند
اکانت ایمیل
پایگاه داده
وب سرور
دیتابیس سرور
ورژن PHP

دایرکت ادمین
10 گیگا بایت
75 گیگا بایت
50 عدد
30 عدد
Apache 2.4
MariaDB 5.5
5.5

هاست 20 گیگابایتی


کنترل پنل
فضا
پهنای باند
اکانت ایمیل
پایگاه داده
وب سرور
دیتابیس سرور
ورژن PHP

دایرکت ادمین
20 گیگا بایت
100 گیگا بایت
100 عدد
50 عدد
Apache 2.4
MariaDB 5.5
5.5