میزبانی وب لینوکسی

وبگاه شما روی سرورهای قدرتمند میزبانی می‌‎شود. تأمین امنیت و پشتیبان گیری حرفه‌ای در این سرورها را به عهده ما بگذارید.


 • نام پکیج

 • هزینه

  تومان / سالیانه
 • پنل
 • فضا
 • ترافیک (ماهانه)
 • تعداد سایت
 • تعداد سابدامین
 • اکانت ایمیل
 • بانک اطلاعاتی
 • تعداد FTP
 • ورژن PHP
 • Web Server
 • 250 مگ

 • 134,000

  تومان / سالیانه
 • لینوکس (دایرکت ادمین)
 • 250 مگابایت
 • 3 گیگابایت
 • 1 عدد
 • 5 عدد
 • 5 عدد
 • 1 عدد
 • نامحدود
 • 7.3.7
 • Nginx
 • سفارش
 • 500 مگ

 • 199,000

  تومان / سالیانه
 • لینوکس (دایرکت ادمین)
 • 500 مگابایت
 • 5 گیگابایت
 • 1 عدد
 • 10 عدد
 • 10 عدد
 • 1 عدد
 • نامحدود
 • 7.3.7
 • Nginx
 • سفارش
 • 1 گیگ

 • 329,000

  تومان / سالیانه
 • لینوکس (دایرکت ادمین)
 • 1 گیگابایت
 • 10 گیگابایت
 • 2 عدد
 • 15 عدد
 • 20 عدد
 • 2 عدد
 • نامحدود
 • 7.3.7
 • Nginx
 • سفارش
 • 2.5 گیگ

 • 499,000

  تومان / سالیانه
 • لینوکس (دایرکت ادمین)
 • 2.5 گیگابایت
 • 25 گیگابایت
 • 3 عدد
 • 20 عدد
 • 30 عدد
 • 4 عدد
 • نامحدود
 • 7.3.7
 • Nginx
 • سفارش

 • نام پکیج

 • هزینه

  تومان / سالیانه
 • پنل
 • فضا
 • ترافیک (ماهانه)
 • تعداد سایت
 • تعداد سابدامین
 • اکانت ایمیل
 • بانک اطلاعاتی
 • تعداد FTP
 • ورژن PHP
 • Web Server
 • 5 گیگ

 • 629,000

  تومان / سالیانه
 • لینوکس (دایرکت ادمین)
 • 5 گیگابایت
 • 50 گیگابایت
 • 3 عدد
 • 30 عدد
 • 50 عدد
 • 6 عدد
 • نامحدود
 • 7.3.7
 • Nginx
 • سفارش
 • 10 گیگ

 • 899,000

  تومان / سالیانه
 • لینوکس (دایرکت ادمین)
 • 10 گیگابایت
 • 100 گیگابایت
 • 4 عدد
 • نامحدود
 • نامحدود
 • 8 عدد
 • نامحدود
 • 7.3.7
 • Nginx
 • سفارش
 • 20 گیگ

 • 1,599,000

  تومان / سالیانه
 • لینوکس (دایرکت ادمین)
 • 20 گیگابایت
 • 200 گیگابایت
 • 4 عدد
 • نامحدود
 • نامحدود
 • 10 عدد
 • نامحدود
 • 7.3.7
 • Nginx
 • سفارش