ثبت دامنه

ما امکان ثبت دامنه های بین المللی و ملی را در پنل اختصاصی شما و با نام خود شما فراهم می کنیم.


 • دامنه

 • ir.
 • com.
 • net.
 • org.
 • biz.
 • info.
 • سفارش

1 ساله

 • ثبت

 • 13,900 تومان
 • 338,000 تومان
 • 427,000 تومان
 • 388,000 تومان
 • 487,000 تومان
 • 142,000 تومان
 • جستجو دامنه
 • تمدید

 • 13,900 تومان
 • 338,000 تومان
 • 427,000 تومان
 • 388,000 تومان
 • 487,000 تومان
 • 457,000 تومان
 • جستجو دامنه

5 ساله

 • ثبت

 • 48,000 تومان
 • 1,546,000 تومان
 • 2,133,000 تومان
 • 1,942,000 تومان
 • 2,435,000 تومان
 • 1,913,000 تومان
 • جستجو دامنه
 • تمدید

 • 48,000 تومان
 • 1,546,000 تومان
 • 2,133,000 تومان
 • 1,942,000 تومان
 • 2,435,000 تومان
 • 1,913,000 تومان
 • جستجو دامنه