ثبت دامنه

ما امکان ثبت دامنه های بین المللی را در پنل اختصاصی شما و با نام خود شما فراهم می کنیم.


 • دامنه

 • com.
 • net.
 • org.
 • ir.
 • سفارش

 • 1 ساله

 • 150,000 تومان / سالیانه
 • 150,000 تومان / سالیانه
 • 150,000 تومان / سالیانه
 • 10,000 تومان / سالیانه
 • جستجو دامنه
 • 5 ساله

 • 520,000 تومان / سالیانه
 • 720,000 تومان / سالیانه
 • 650,000 تومان / سالیانه
 • 50,000 تومان / سالیانه
 • جستجو دامنه