ثبت دامنه

ما امکان ثبت دامنه های بین المللی و ملی را در پنل اختصاصی شما و با نام خود شما فراهم می کنیم.


 • دامنه

 • ir.
 • com.
 • net.
 • org.
 • biz.
 • info.
 • سفارش

1 ساله

 • ثبت

 • 7,900 تومان
 • 210,000 تومان
 • 295,000 تومان
 • 267,000 تومان
 • 338,000 تومان
 • 98,000 تومان
 • جستجو دامنه
 • تمدید

 • 7,900 تومان
 • 210,000 تومان
 • 295,000 تومان
 • 267,000 تومان
 • 338,000 تومان
 • 317,000 تومان
 • جستجو دامنه

5 ساله

 • ثبت

 • 35,000 تومان
 • 1,050,000 تومان
 • 1,475,000 تومان
 • 1,335,000 تومان
 • 1,690,000 تومان
 • 1,328,000 تومان
 • جستجو دامنه
 • تمدید

 • 35,000 تومان
 • 1,050,000 تومان
 • 1,475ُ,000 تومان
 • 1,335,000 تومان
 • 1,690,000 تومان
 • 1,585,000 تومان
 • جستجو دامنه