ثبت دامنه

ما امکان ثبت دامنه های بین المللی و ملی را در پنل اختصاصی شما و با نام خود شما فراهم می کنیم.


 • دامنه

 • ir.
 • com.
 • net.
 • org.
 • biz.
 • info.
 • سفارش

1 ساله

 • ثبت

 • 13,900 تومان
 • 241,000 تومان
 • 332,000 تومان
 • 302,000 تومان
 • 379,000 تومان
 • 110,000 تومان
 • جستجو دامنه
 • تمدید

 • 13,900 تومان
 • 241,000 تومان
 • 332,000 تومان
 • 302,000 تومان
 • 379,000 تومان
 • 355,000 تومان
 • جستجو دامنه

5 ساله

 • ثبت

 • 48,000 تومان
 • 1,203,000 تومان
 • 1,659,000 تومان
 • 1,511,000 تومان
 • 1,894,000 تومان
 • 1,488,000 تومان
 • جستجو دامنه
 • تمدید

 • 48,000 تومان
 • 1,203,000 تومان
 • 1,659ُ,000 تومان
 • 1,511,000 تومان
 • 1,894,000 تومان
 • 1,488,000 تومان
 • جستجو دامنه