اجاره فضای مرکز داده

مرکز داده نور با فراهم کردن محیطی منطبق با استانداردهای جهانی، امکان تخصیص فضا برای استقرار سرورهای شما را فراهم کرده است.


 • نام پلن

 • هزینه

  تومان / ماهیانه
 • تعداد Unit
 • ترافیک ماهیانه
 • برق
 • تعداد IP
 • حداقل مدت قرارداد
 • برق و UPS
 • کنترل دما و اطفاء حریق
 • فایروال سخت افزاری
 • مکان:
 • هزینه راه اندازی
 • Co1

 • 140,000

  تومان / ماهیانه
 • 1 عدد
 • 100 گیگابایت
 • دو آمپر
 • 2 عدد
 • 3 ماه
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • مرکز داده نور
 • 100,000 تومان
 • سفارش
 • Co2

 • 271,000

  تومان / ماهیانه
 • 2 عدد
 • 1 ترابایت
 • دو آمپر
 • 2 عدد
 • 3 ماه
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • مرکز داده نور
 • 100,000 تومان
 • سفارش
 • Co4

 • 525,000

  تومان / ماهیانه
 • 4 عدد
 • 1 ترابایت
 • دو آمپر
 • 4 عدد
 • 3 ماه
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • مرکز داده نور
 • 100,000 تومان
 • سفارش
 • Co6

 • 775,000

  تومان / ماهیانه
 • 6 عدد
 • 2 ترابایت
 • دو آمپر
 • 8 عدد
 • 3 ماه
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • مرکز داده نور
 • 100,000 تومان
 • سفارش

 • نام پلن

 • هزینه

  تومان / ماهیانه
 • تعداد Unit
 • ترافیک ماهیانه
 • برق
 • تعداد IP
 • حداقل مدت قرارداد
 • برق و UPS
 • کنترل دما و اطفاء حریق
 • فایروال سخت افزاری
 • مکان:
 • هزینه راه اندازی
 • Co20

 • 2,040,000

  تومان / ماهیانه
 • 20 عدد
 • 12 ترابایت
 • دو آمپر
 • 16 عدد
 • 3 ماه
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • مرکز داده نور
 • 100,000 تومان
 • سفارش
 • Co42

 • 3,265,000

  تومان / ماهیانه
 • 42 عدد
 • 20 ترابایت
 • دو آمپر
 • 32 عدد
 • 3 ماه
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • مرکز داده نور
 • 100,000 تومان
 • سفارش