اجاره فضای مرکز داده

مرکز داده نور با فراهم کردن محیطی منطبق با استانداردهای جهانی، امکان تخصیص فضا برای استقرار سرورهای شما را فراهم کرده است.


 • نام پلن

 • هزینه

  تومان / ماهیانه
 • تعداد Unit
 • ترافیک ماهیانه
 • برق
 • تعداد IP
 • حداقل مدت قرارداد
 • برق و UPS
 • کنترل دما و اطفاء حریق
 • فایروال سخت افزاری
 • مکان:
 • هزینه راه اندازی
 • Co1

 • 144,000

  تومان / ماهیانه
 • 1 عدد
 • 500 گیگابایت
 • دو آمپر
 • 1 عدد
 • 3 ماه
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • مرکز داده نور
 • 100,000 تومان
 • سفارش
 • Co2

 • 278,000

  تومان / ماهیانه
 • 2 عدد
 • 1 ترابایت
 • دو آمپر
 • 1 عدد
 • 3 ماه
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • مرکز داده نور
 • 100,000 تومان
 • سفارش
 • Co4

 • 540,000

  تومان / ماهیانه
 • 4 عدد
 • 1.5 ترابایت
 • دو آمپر
 • 2 عدد
 • 3 ماه
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • مرکز داده نور
 • 100,000 تومان
 • سفارش
 • Co6

 • 797,000

  تومان / ماهیانه
 • 6 عدد
 • 3 ترابایت
 • دو آمپر
 • 4 عدد
 • 3 ماه
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • مرکز داده نور
 • 100,000 تومان
 • سفارش

 • نام پلن

 • هزینه

  تومان / ماهیانه
 • تعداد Unit
 • ترافیک ماهیانه
 • برق
 • تعداد IP
 • حداقل مدت قرارداد
 • برق و UPS
 • کنترل دما و اطفاء حریق
 • فایروال سخت افزاری
 • مکان:
 • هزینه راه اندازی
 • Co20

 • 2,099,000

  تومان / ماهیانه
 • 20 عدد
 • 10 ترابایت
 • دو آمپر
 • 10 عدد
 • 3 ماه
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • مرکز داده نور
 • 100,000 تومان
 • سفارش
 • Co42

 • 3,359,000

  تومان / ماهیانه
 • 42 عدد
 • 20 ترابایت
 • دو آمپر
 • 20 عدد
 • 3 ماه
 • دارد
 • دارد
 • دارد
 • مرکز داده نور
 • 100,000 تومان
 • سفارش

 • به تمامی مبالغ فوق مقدار 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
 • در صورت درخواست IP اضافه یا درخواست پورت اضافه سوییچ جهت دسترسی ILO ، با کلیک بر روی سفارش موارد دلخواه خود را انتخاب بفرمایید.
  • IP اضافه: ماهیانه 10.000 تومان
  • پورت سوییچ اضافه: ماهیانه 15.000 تومان