سرور مجازی

Plan 1

پردازنده 1 هسته
فرکانس پردازنده 3 GHz
رم  GB 2
فضای SAN هیبریدی  40 GB
پورت 10 Gbps
ترافيک ماهيانه 100 GB
مدت تحویل 1روز کاری
هزینه راه اندازی رایگان

Starting from
96,000 تومان
Měsíčně
Objednat
Plan 2

پردازنده 2 هسته
فرکانس پردازنده 3 GHz
رم  GB 4
فضای SAN هیبریدی  60 GB
پورت 10 Gbps
ترافيک ماهيانه 300 GB
مدت تحویل 1روز کاری
هزینه راه اندازی رایگان

Starting from
199,000 تومان
Měsíčně
Objednat
Plan 3

پردازنده 4 هسته
فرکانس پردازنده 3 GHz
رم  GB 8
فضای SAN هیبریدی  80 GB
پورت 10 Gbps
ترافيک ماهيانه 500 GB
مدت تحویل 1روز کاری
هزینه راه اندازی رایگان

Starting from
356,000 تومان
Měsíčně
Objednat
Plan 4

پردازنده 8 هسته
فرکانس پردازنده 3 GHz
رم  GB 12
فضای SAN هیبریدی  150 GB
پورت 10 Gbps
ترافيک ماهيانه 1 TB
مدت تحویل 1روز کاری
هزینه راه اندازی رایگان

Starting from
636,000 تومان
Měsíčně
Objednat